………………………………………….

Imputernicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice

• Cerere pentru eliberare certificatului de atestare fiscala(model 2016 ITL 010)

• Toate obligatiile bugetare fiscale sa fie achitate la zi

• Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnatura de primire, in termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai proprietarului sau imputernicitului legal al acestuia.

Eliberare certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice

• Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscala (model 2016 ITL 012)

• Toate obligatiile bugetare fiscale sa fie achitate la zi

• Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnatura de primire, in termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai delegatului sau imputernicitului legal al firmei.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru cladiri/terenuri

• Declaratie de impunere (model ITL 001; ITL 003) – 2 exemplare

• Act de proprietate copie – 1 exemplar

    • Contract de vanzare-cumparare

    • Contract de donatie

    • Certificat mostenitor

    • Contract de partaj

    • Autorizatie de construire + proces verbal de receptie + fisa de calcul

    • Ordin prefect

    • Titlu de proprietate

    • Sentinta judecatoreasca definitiva

    • Act adjudecare emis de executor judecatoresc

• Schita (fisa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.

Nota: persoanele fizice care detin in proprietate doua sau mai multe cladiri cu destinatia de locuinta au obligatia sa depuna declaratie speciala de impunere (model 2006 ITL-002) si impozitul pe cladiri va fi majorat cu 15-100%.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru cladiri/terenuri:

• Declaratie de impunere (model 2016 ITL-002+ITL-004) – 2 exemplare

• Act de proprietate copie – 1 exemplar

    • Contract vanzare-cumparare;

    • Contract de donatie;

    • Contract de partaj;

    • Autorizatie de construire+proces-perbal de receptie+fisa de calcul;

    • Sentinta judecatoreasca definitiva;

    • Act adjudecare emis de executorul judecatoresc

• Schita (fisa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1exemplar

• Cod Unic de Identificare copie – 1 exemplar

• Act constitutiv sau statut copie  – 1 exemplar

Inscrierea in evidentele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice:

• Declaratia de impunere (model 2016 ITL-005+ITL-006+ITL 007) – 2 exemplare

• Act de proprietate copie – 1 exemplar

    • Contract de vanzare-cumparare;

    • Factura;

    • Certificat de mostenitor;

    • Declaratie vamala;

    • Sentinta judecatoreasca definitiva;

    • Act adjudecare emis de executorul judecatoresc

• Carte de identitate a vehiculului copie – 1 exemplar;

• Cod unic de inregistrare copie – 1 exemplar;

• Act constitutiv sau statut copie – 1 exemplar;

• Carte, buletin de identitate sau legitimatie de sedere temporara copie – 1 exemplar.

Taxa pentru servicii/afisaj de reclama si publicitate

• Cerere;

• Declaratie fiscala (Model 2016 ITL-015 sau ITL-014);

• Viza de la Serviciul Taxe si Impozite (pe cerere);

• Plan de incadrare in zona;

• Certificat de urbanism;

• Autorizatie de construire;

• Schita bannerului;

• Act de proprietate;

• Certificat de inregistrare si anexa;

• Copie BI sau CI proprietar;

• Aprobare consiliu;

• Act constitutiv (statutul);

• Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 3%/luna;

• Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 25 lei/mp/an

Deschidere procedura succesorala:

• Cerere (Model 2006 ITL-023);

• Copie certificat de deces;

• Copie act identitate mostenitori;

• Certificat fiscal

Iregistrare vehicule lente

• Cerere tip pentru inregistrare (Cerere inregistrare);

• Fisa de inregistrare;

• Cerere inmatriculare (Cerere Inmatriculare persoane fizice/Cerere Inmatriculare persoane juridice);

• Actul de identitate al solicitantului (copie) – pentru persoane fizice;

• Certificat de inmatriculare al solicitantului (copie) – pentru persoane juridice;

• Actul de proprietate asupra vehiculului;

• Dovada efectuarii inspectiei tehnice;

• Fisa de identificare

• Copie dupa declaratia fiscla/decizia de impunere

• Dovada platii taxei (41 lei) pentru vehicule lente, conform H.C.L. nr. 271/2006 si legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

………………………………………………………………..

Sari la conținut