wdt_ID Nr.crt. Dată Conținutul pe scurt al dispoziției Comunicarea actelor administrative Legalitatea actului administrativ Responsabilități – Termene Observații
2 1 31/01/2020 HCL Nr.1 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al Comunei Aghiresu Judeţul Cluj,incepaund cu data de 1.01.2020
6 2 31/01/2020 HCL Nr.2 – privind aplicarea prevederilor Art.334,alin.5 din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ-„Garanţia este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii” pentru anul 2020
7 3 31/01/2020 HCL Nr.3 – privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Aghiresu
8 4 31/01/2020 HCL Nr.4 – privind implementarea proiectului „Modernizare, renovare si dotare cămine culturale în comuna Aghireşu, judeţul Cluj”
9 5 31/01/2020 HCL Nr.5 – referitor la insuşirea Acordului de cooperare privind la organizarea funcţionarea compartimentului dezvoltare rurală
10 6 07/02/2020 HCL Nr.6 – Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Aghiresu
11 7 07/02/2020 HCL Nr.7 – privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020
12 8 07/02/2020 HCL Nr.8 – privind aprobarea baremului si cuantumului unei burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Aghiresu aferente anului scolar 2019-2020
13 9 07/02/2020 HCL Nr.9 – privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2019
14 10 07/02/2020 HCL Nr.10 – privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2020
Nr.crt. Dată Conținutul pe scurt al dispoziției Comunicarea actelor administrative Legalitatea actului administrativ Responsabilități – Termene Observații
Skip to content