1. COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE, FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, JURIDICA SI DE DISCIPLINA 2. COMISIA PENTRU AGRICULTURA, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM, MUNCASI PROTECTIE SOCIALA 3. COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE

Sari la conținut