Administrația Publică Locală Comuna Aghiresu oferă cetățenilor prin Platforma online AvanSis Mobile acces la baza de date și posibilitatea vizualizării bunurilor impozabile proprietate personală, amenzilor precum și a debitelor de plată pentru acestea.

Megszakítás